Loading... • شنتیا
  شنتیا
  چهارشنبه 17 آذر 1400 - 21:30

  ویژگی ها و فواید موشن گرافیک و لوگو موشن یا آرم استیشن (51 بازدید)

  موشن گرافیک را می‌توان به‌طور خلاصه، متحرک سازی کاراکترهای مختلف بر اساس موضوعی خاص برای تبلیغات کسب و کارها و یا در حوزه آموزشی تعریف کرد. محصول نهایی یک فایل ویدئویی است که ایده ساده یا پیچیده‌ای را به‌صورت ترکیبی از صدا و عناصر بصری نظیر اشکال و شخصیت‌های کارتونی، تایپوگرافی، اینفوگرافیک و انیمیشن نمایش می‌دهد. طراحی موشن گرافیک را می توان از بهترین محتواهای بصری دانست که تاثیرگذاری خوبی بر مخاطب دارد. داستان‌سرایی مناسب نیز بخش مهمی از موشن گرافیک را تشکیل می‌دهد. اگر این ویژگی‌ها به‌خوبی در کنار هم به‌کاربرده شوند ابزار قدرتمندی به دست می‌آید که به‌خوبی می‌تواند در خدمت اهداف بازاریابی برند قرار گیرد.
  یا به زبانی دیگر , موشن گرافیک به گونه ای از فیلم سازی است، که به متحرک سازی طرح های گرافیکی گفته می شود، که از دو هنر فیلم سازی و گرافیک به صورت هم زمان استفاده می شود و از قابلیت های هر دو جهت انتقال محتوا و پیام استفاده می شود. به زبان ساده ویدیوهایی که پیام و محتوا گرافیکی را به صورت متحرک تبدیل می کند، واژه موشن Motion در زبان فارسی پویا ترجمه می‌شود و به هر چیزی که دارای حرکت باشد می‌گویند، تولید محتوا به این صورت مزیت محسوب می شود، به صورتی که تأثیرگذارتر و جذاب‌تر در زمان کوتاه‌تری به مخاطب ارائه داد.
  موشن گرافیک قطعه هایی از انیمیشن یا فیلم دیجیتالی است که با حرکت یا چرخش ایجاد می کند و معمولاً برای استفاده در پروژه های مدیا با صدا ترکیب می شود. گرافیک های متحرک معمولاً از طریق نرم افزار ساخته می شود. گرافیک متحرک راهی استثنایی برای برقراری ارتباط با بیننده است و می تواند به داستان عمق ببخشد. همچنین می تواند با ترکیب با موسیقی پیامی موثر ایجاد کند، موشن برای ایجاد تبلیغات، عنوان تلویزیونی، توضیح مفهوم و برای برقراری ارتباط پیام آنها کمک می کند، استفاده می کنند.
  موشن گرافیک چگونه به برند سازی کمک می‌کند؟
  یک استراتژی بازاریابی محتوایی می‌تواند شامل شکل‌های مختلف محتوا از قبیل مقاله، اینفوگرافیک، ایبوک و... باشد. بااین‌حال شکی وجود ندارد که هر روز افراد بیش‌تری به تماشای ویدئو علاقه‌مند می‌شوند زیرا ویدئو یکی از مؤثرترین ابزارها برای انتقال اطلاعات است. همچنین با گسترش اینترنت پرسرعت در میان مردم در سال‌های اخیر، شرکت‌ها و سازمان‌های بیش‌تری از پروژه‌های موشن گرافیک برای تبلیغات خود بهره می‌برند. ویژگی‌های منحصربه‌فرد موشن گرافیک، آن را به ابزاری مناسب جهت افزایش آگاهی برند در مخاطبان تبدیل می‌نماید. برای [url=موشن%20گرافیک%20را%20می‌توان%20به‌طور%20خلاصه،%20متحرک%20سازی%20کاراکترهای%20مختلف%20بر%20اساس%20موضوعی%20خاص%20%20برای%20تبلیغات%20کسب%20و%20کارها%20و%20یا%20در%20حوزه%20آموزشی%20تعریف%20کرد.%20محصول%20نهایی%20یک%20فایل%20ویدئویی%20است%20که%20ایده%20ساده%20یا%20پیچیده‌ای%20را%20به‌صورت%20ترکیبی%20از%20صدا%20و%20عناصر%20بصری%20نظیر%20اشکال%20و%20شخصیت‌های%20کارتونی،%20تایپوگرافی،%20اینفوگرافیک%20و%20انیمیشن%20نمایش%20می‌دهد.%20طراحی%20موشن%20گرافیک%20را%20می%20توان%20از%20بهترین%20محتواهای%20بصری%20دانست%20که%20تاثیرگذاری%20خوبی%20بر%20مخاطب%20دارد.%20داستان‌سرایی%20مناسب%20نیز%20بخش%20مهمی%20از%20موشن%20گرافیک%20را%20تشکیل%20می‌دهد.%20اگر%20این%20ویژگی‌ها%20به‌خوبی%20در%20کنار%20هم%20به‌کاربرده%20شوند%20ابزار%20قدرتمندی%20به%20دست%20می‌آید%20که%20به‌خوبی%20می‌تواند%20در%20خدمت%20اهداف%20بازاریابی%20برند%20قرار%20گیرد.%20یا%20به%20زبانی%20دیگر%20,%20موشن%20گرافیک%20به%20گونه%20ای%20از%20فیلم%20سازی%20است،%20که%20به%20متحرک%20سازی%20طرح%20های%20گرافیکی%20گفته%20می%20شود،%20که%20از%20دو%20هنر%20فیلم%20سازی%20و%20گرافیک%20به%20صورت%20هم%20زمان%20استفاده%20می%20شود%20و%20از%20قابلیت%20های%20هر%20دو%20جهت%20انتقال%20محتوا%20و%20پیام%20استفاده%20می%20شود.%20به%20زبان%20ساده%20ویدیوهایی%20که%20پیام%20و%20محتوا%20گرافیکی%20را%20به%20صورت%20متحرک%20%20تبدیل%20می%20کند،%20واژه%20موشن%20Motion%20در%20زبان%20فارسی%20پویا%20ترجمه%20می‌شود%20و%20به%20هر%20چیزی%20که%20دارای%20حرکت%20باشد%20می‌گویند،%20تولید%20محتوا%20به%20این%20صورت%20مزیت%20محسوب%20می%20شود،%20به%20صورتی%20که%20تأثیرگذارتر%20و%20جذاب‌تر%20در%20زمان%20کوتاه‌تری%20به%20مخاطب%20ارائه%20داد.%20%20موشن%20گرافیک%20قطعه%20هایی%20از%20انیمیشن%20یا%20فیلم%20دیجیتالی%20است%20که%20با%20حرکت%20یا%20چرخش%20ایجاد%20می%20کند%20و%20معمولاً%20برای%20استفاده%20در%20پروژه%20های%20مدیا%20با%20صدا%20ترکیب%20می%20شود.%20گرافیک%20های%20متحرک%20%20معمولاً%20از%20طریق%20نرم%20افزار%20ساخته%20می%20شود.%20گرافیک%20متحرک%20راهی%20استثنایی%20برای%20برقراری%20ارتباط%20با%20بیننده%20است%20و%20می%20تواند%20به%20داستان%20عمق%20ببخشد.%20همچنین%20می%20تواند%20با%20ترکیب%20با%20موسیقی%20پیامی%20موثر%20ایجاد%20کند،%20موشن%20برای%20ایجاد%20تبلیغات،%20عنوان%20تلویزیونی،%20توضیح%20مفهوم%20و%20برای%20برقراری%20ارتباط%20پیام%20آنها%20کمک%20می%20کند،%20استفاده%20می%20کنند.%20موشن%20گرافیک%20چگونه%20به%20برند%20سازی%20کمک%20می‌کند؟%20یک%20استراتژی%20بازاریابی%20محتوایی%20می‌تواند%20شامل%20شکل‌های%20مختلف%20محتوا%20از%20قبیل%20مقاله،%20اینفوگرافیک،%20ایبوک%20و...%20باشد.%20بااین‌حال%20شکی%20وجود%20ندارد%20که%20هر%20روز%20افراد%20بیش‌تری%20به%20تماشای%20ویدئو%20علاقه‌مند%20می‌شوند%20زیرا%20ویدئو%20یکی%20از%20مؤثرترین%20ابزارها%20برای%20انتقال%20اطلاعات%20است.%20همچنین%20با%20گسترش%20اینترنت%20پرسرعت%20در%20میان%20مردم%20در%20سال‌های%20اخیر،%20شرکت‌ها%20و%20سازمان‌های%20بیش‌تری%20از%20پروژه‌های%20موشن%20گرافیک%20برای%20تبلیغات%20خود%20بهره%20می‌برند.%20ویژگی‌های%20منحصربه‌فرد%20موشن%20گرافیک،%20آن%20را%20به%20ابزاری%20مناسب%20جهت%20افزایش%20آگاهی%20برند%20در%20مخاطبان%20تبدیل%20می‌نماید.%20برای%20سفارش%20موشن%20گرافیک%20تبلیغاتی%20،%20آموزشی%20و%20...%20به%20لینک%20مورد%20نظر%20مراجعه%20نمایید.%20بزرگ‌ترین%20فواید%20موشن%20گرافیک%20چیست%20؟%20%20برانگیختن%20احساسات%20بینندگان%20یک%20ویدئو%20موشن%20گرافیک%20خوش‌ساخت%20نه‌تنها%20توجه%20مخاطب%20را%20جلب%20می‌نماید،%20بلکه%20می‌تواند%20یک%20پاسخ%20احساسی%20را%20در%20آن%20فرد%20ایجاد%20کند.%20ما%20انسان‌ها%20به‌سرعت%20با%20بازتاب%20احساساتی%20که%20به‌صورت%20تجربه‌های%20زندگی%20به%20تصویر%20کشیده%20می‌شود%20همدردی%20می‌کنیم.%20موشن%20گرافیک%20امکانات%20زیادی%20را%20در%20اختیار%20شما%20قرار%20می‌دهد%20تا%20بتوانید%20احساس%20خاصی%20را%20به%20بیننده%20منتقل%20کنید.%20موسیقی%20تأثیرگذار،%20صدای%20نافذ%20راوی%20و%20عناصر%20بصری%20گیرا%20با%20هم%20می‌توانند%20به%20شما%20یاری%20دهند%20تا%20داستان%20تأثیرگذاری%20را%20روایت%20کنید.%20انواع%20موشن%20گرافیک:%20موشن%20گرافیک%20نوعی%20انیمیشن%20است،%20به%20شرح%20مختصری%20از%20انواع%20موشن%20می%20پردازیم:%20ویدیو%20موشن:%20استفاده%20از%20موشن%20در%20ویدیو%20است%20که%20برای%20بدست%20آوردن%20اطلاعات%20در%20مورد%20محتوای%20ویدیو%20فیلم%20استفاده%20می%20شود.%20به%20عنوان%20مثال%20می%20توان%20اطلاعات%20تکمیلی%20در%20مورد%20%20راه%20رفتن%20،%20تکرار%20مجدد%20ورزش%20،%20محاسبه%20سرعت%20و%20شتاب%20و%20در%20مورد%20ورزش%20های%20تیمی%20یا%20انفرادی%20را%20به%20ویدیو%20اضافه%20کرد.%20در%20ویدیو%20موشن%20هم%20فیلم%20برداری%20واقعی%20است%20ولی%20طرح%20هایی%20گرافیکی%20برای%20افزایش%20به%20فیلم%20اضافه%20می%20شود%20،%20همچنین%20پیام%20هایی%20در%20کنار%20تصویر%20ویدیو%20قرار%20می%20گیرد%20که%20تکمیل%20کننده%20اطلاعاتی%20است%20که%20در%20ویدیو%20قابل%20ارائه%20نیستند.%20ویدئورئال:%20ویدیو%20رئال%20%20ویدئوهایی%20هستند%20که%20در%20آن%20فیلم%20برداری%20واقعی%20صورت%20می%20گیرد%20و%20از%20هیچگونه%20%20طرح%20های%20گرافیکی%20استفاده%20نمی%20شود%20و%20بیشتر%20فعالیت%20بر%20عهده%20فیلم%20بردار%20،%20صدابرداری،%20صداگذاری%20و%20تدوین%20است.%20استاپ%20موشن:%20استاپ%20موشن%20تکنیکی%20است%20که%20در%20انیمیشن%20برای%20زنده%20کردن%20اجسام%20ثابت%20روی%20صفحه%20استفاده%20می%20شود.%20این%20کار%20با%20جابجایی%20جسم%20در%20حین%20فیلمبرداری%20از%20یک%20فریم%20در%20هر%20افزایش%20انجام%20می%20شود.%20وقتی%20همه%20فریم%20ها%20به%20ترتیب%20پخش%20می%20شوند%20،%20حرکت%20را%20نشان%20می%20دهد.%20در%20واقع%20استاپ%20موشن%20یکی%20از%20روش%20های%20پویانمایی%20است%20و%20برای%20آن%20از%20اشیا%20واقعی%20عکس%20برداری%20می%20شود%20،%20در%20این%20روش%20یک%20شیء%20یا%20مدل%20ثابت%20که%20معمولا%20گل%20رس%20یا%20خمیر%20هستند،%20را%20مقدار%20کمی%20حرکت%20می%20دهند%20و%20با%20دوربینی%20که%20ثابت%20واقع%20شده%20است%20از%20هر%20فریم%20عکس%20برداری%20یا%20فیلمبرداری%20می%20کنند.%20با%20پشت%20سر%20هم%20قراردادن%20فریم%20ها%20به%20گونه%20ای%20القا%20می%20شود%20که%20یک%20شیء%20یا%20مدل%20ثابت%20%20در%20حال%20حرکت%20است.%20اینفوموشن%20گرافیک:%20در%20واقع%20به%20حرکت%20در%20آوردن%20اینفوگرافیک%20را%20اینفوموشن%20می%20گویند%20،%20اینفوموشن%20ویدیوهایی%20هستند%20برای%20جذاب%20کردن%20و%20ارائه%20توضیحات%20تکمیلی%20اینفوگرافی%20استفاده%20می%20شوند.%20ساخت%20لوگو%20موشن%20:%20لوگو%20موشن%20یا%20Logo%20Motion%20که%20از%20آن%20با%20نام‌های%20لوگو%20اینترو%20و%20آرم%20استیشن%20نیز%20یاد%20می‌کنند،%20فایل‌هایی%20ویدیویی‌%20هستند%20که%20در%20آن%20یک%20لوگو%20به%20وسیله%20صوت%20و%20آیکون‌های%20گرافیکی%20به%20صورت%20متحرک%20در%20می‌آید.%20این%20امر%20در%20تعریف%20هویت%20بصری%20برند،%20تاثیر%20چشمگیری%20دارد.%20به%20طور%20کلی%20طراحی%20آرم%20استیشن%20یکی%20از%20زیر%20شاخه‌های%20موشن%20گرافیک%20است%20و%20امروزه%20بسیاری%20از%20طراحان%20این%20رشته،%20به%20دلیل%20علاقه%20و%20یا%20مهارت%20بیشتر%20در%20این%20زمینه،%20به%20این%20زیر%20شاخه%20وارد%20می‌شوند.%20هرچقدر%20در%20این%20حوزه،%20از%20ابزار%20های%20حرفه‌ا‌ی%20تری%20برای%20طراحی%20استفاده%20کنیم،%20تاثیر%20گذاری%20آن%20بر%20مخاطب%20نیز%20بیشتر%20خواهد%20بود.]سفارش موشن گرافیک تبلیغاتی[/url] ، آموزشی و ... به لینک مورد نظر مراجعه نمایید.
  بزرگ‌ترین فواید موشن گرافیک چیست ؟
  برانگیختن احساسات بینندگان
  یک ویدئو موشن گرافیک خوش‌ساخت نه‌تنها توجه مخاطب را جلب می‌نماید، بلکه می‌تواند یک پاسخ احساسی را در آن فرد ایجاد کند. ما انسان‌ها به‌سرعت با بازتاب احساساتی که به‌صورت تجربه‌های زندگی به تصویر کشیده می‌شود همدردی می‌کنیم. موشن گرافیک امکانات زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید احساس خاصی را به بیننده منتقل کنید. موسیقی تأثیرگذار، صدای نافذ راوی و عناصر بصری گیرا با هم می‌توانند به شما یاری دهند تا داستان تأثیرگذاری را روایت کنید.
  انواع موشن گرافیک:
  موشن گرافیک نوعی انیمیشن است، به شرح مختصری از انواع موشن می پردازیم:
  ویدیو موشن: استفاده از موشن در ویدیو است که برای بدست آوردن اطلاعات در مورد محتوای ویدیو فیلم استفاده می شود. به عنوان مثال می توان اطلاعات تکمیلی در مورد راه رفتن ، تکرار مجدد ورزش ، محاسبه سرعت و شتاب و در مورد ورزش های تیمی یا انفرادی را به ویدیو اضافه کرد.
  در ویدیو موشن هم فیلم برداری واقعی است ولی طرح هایی گرافیکی برای افزایش به فیلم اضافه می شود ، همچنین پیام هایی در کنار تصویر ویدیو قرار می گیرد که تکمیل کننده اطلاعاتی است که در ویدیو قابل ارائه نیستند.
  ویدئورئال: ویدیو رئال ویدئوهایی هستند که در آن فیلم برداری واقعی صورت می گیرد و از هیچگونه طرح های گرافیکی استفاده نمی شود و بیشتر فعالیت بر عهده فیلم بردار ، صدابرداری، صداگذاری و تدوین است.
  استاپ موشن : استاپ موشن تکنیکی است که در انیمیشن برای زنده کردن اجسام ثابت روی صفحه استفاده می شود. این کار با جابجایی جسم در حین فیلمبرداری از یک فریم در هر افزایش انجام می شود. وقتی همه فریم ها به ترتیب پخش می شوند ، حرکت را نشان می دهد.
  در واقع استاپ موشن یکی از روش های پویانمایی است و برای آن از اشیا واقعی عکس برداری می شود ، در این روش یک شیء یا مدل ثابت که معمولا گل رس یا خمیر هستند، را مقدار کمی حرکت می دهند و با دوربینی که ثابت واقع شده است از هر فریم عکس برداری یا فیلمبرداری می کنند. با پشت سر هم قراردادن فریم ها به گونه ای القا می شود که یک شیء یا مدل ثابت در حال حرکت است.
  اینفوموشن گرافیک: در واقع به حرکت در آوردن اینفوگرافیک را اینفوموشن می گویند ، اینفوموشن ویدیوهایی هستند برای جذاب کردن و ارائه توضیحات تکمیلی اینفوگرافی استفاده می شوند.
  ساخت لوگو موشن :
  لوگو موشن یا Logo Motion که از آن با نام‌های لوگو اینترو و آرم استیشن نیز یاد می‌کنند، فایل‌هایی ویدیویی‌ هستند که در آن یک لوگو به وسیله صوت و آیکون‌های گرافیکی به صورت متحرک در می‌آید. این امر در تعریف هویت بصری برند، تاثیر چشمگیری دارد. به طور کلی طراحی آرم استیشن یکی از زیر شاخه‌های موشن گرافیک است و امروزه بسیاری از طراحان این رشته، به دلیل علاقه و یا مهارت بیشتر در این زمینه، به این زیر شاخه وارد می‌شوند. هرچقدر در این حوزه، از ابزار های حرفه‌ا‌ی تری برای طراحی استفاده کنیم، تاثیر گذاری آن بر مخاطب نیز بیشتر خواهد بود.


  برچسب ها:
  سایت من