Loading...  • حسن
    حسن
    پنجشنبه 23 دی 1395 - 02:46

    بازتاب ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در رسانه های خارجی (47 بازدید)

    درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای داشت و به عنوان خبر فوری انها بود