Loading...  • حسن
    حسن
    پنجشنبه 23 دی 1395 - 03:00

    خاکریزهایی که آیت الله هاشمی رفسنجانی فتح کرد (55 بازدید)

    مبارزی کهن سال که سال ها زندان و تحمل شکنجه های ساواک و مسولیت های خطیر آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال هایی پس از انقلاب برگ های درخشان زندگی او را تشکیل می دهد