Loading... • بزرگمهر
  بزرگمهر
  چهارشنبه 1 آبان 1398 - 14:58

  پارتیشن و انواع آن (125 بازدید)

  پارتیشن
  مسکونی:پارتیشن در فضای مسکونی کارایی زیادی دارد و میتواند فضاهای بلا استفاده خانه را مفیددد و کاربردی کند .
  *پارتیشن
  فضای ورودی از فضای دیگر *
  پارتیشن
  فضای پذیرایی از غذاخوری *پنهان کردن فضا های قناس و نامتقارن مثل ستونها
  اداری:
  پارتیشن اداری
  یکی از فاکتور های هم در طراحی فضای داخلی اداری است . با توجه به اینکه پرسنل یک سازمان زمان زیادی را در محل کارشان سپری میکنند و یک محیط نامناسب می تواند بهرهبرداری پرسنل و در نهایت عملکرد سازمان را کاهش دهد .در سالهای اخیر،سازمان ای بزرگ و حتی کوچک به نحوه ی چیدمان و مهندسی داخلی فضای اداری و پارتیشن اداری اهمیت ویژه ای داده اند .لذا پارتیشن اداری یکی از پرکاربرد ترین و با اهمیت ترین نوع از انواع پارتیشن است