Loading... • سارا
  سارا
  جمعه 7 خرداد 1395 - 19:11

  کودکان دیرآموز را خوبتر بشناسیم! (499 بازدید)

  کودکان دیرآموز را بهتر بشناسیم!
  dsc09136.jpg
  تعریف کودکان دیرآموز

  کودکانی را دیرآموز می‌خوانیم که از نظـر هوشی در محدوده هوشبهر بین ۷۰ تا ۸۴ قرار گرفته‌اند یعنی یک تا دو انحراف استاندارد پایین‌تر از معدل سنی خودشان قرار گرفته‌اند دارای عملکرد طبیعی ضعیف هستند .
  ایـن کودکان تنها در حیطه مهارت‌های تحصیلی دارای عملکردی محدودتر و ضعیف‌تر نسبت به همسـال ان خود هستند در بقیه رفتارهای انطباقی سازشی فاقد هرگونه نقص قابل ملاحظه‌ای می‌باشند مثل همسـال ان دارای تفاوت های فردی در حیطه‌های مفرق رفتاری‌اند.‌
  ویژگیها کودکان دیرآموز
  ایـن کودکان تمرکز دقت ضروری رغبت به کارهای فکری و ابتکاری ندارند؛ قادر به طرح نقشه پروگرام ‌ریزی جهت خود دیگـر ان نیستند ولی ممکن است با آزمایش و ممارست در کارهای عملی حرفه‌ای موفق شوند.
  بیشتر ایـن اشویِژگزینشه در خانواده و جامعه به طور تقریباً عادی زندگـی می‌کنند جز در موارد ی که انتقاد؛ دلیل و بیان ضروری است تفاوت محسوسی با دیگـر ان نشان نمی‌دهند.
  ایـن اشویِژگزینشه چنانچه دچار آشفتگیهای عاطفی نشوند؛ مطیع؛ فرمانبر؛ آرام سازگار در کنار زنی عاقل و مطیع و یا همکاری دلسوز شکیبا می‌توانند خود اطرافیان را از آرامش بهره‌مند سازند.
  اشتغالات فنی و حرفه‌ای و ورزشی در رشد پرورش فرد ایـن اشویِژگزینشه موثر است و علاقه بسياري به آن نشان می‌دهند.
  بعضی از معین ات مهم بـار ز ایـن دانش‌آموزان عبـار تنداز:
  در درک مفهوم ها یادگیری مطالب؛ نماید تر از متوسط کلاس هستند .
  در تشخیص ارتباطات پیچیده ضعیف هستند .
  از درک مفهوم ها انتزاعی یا مجرد عاجز هستند .
  برای یادگیری مطالب درسی؛ به آزمایش های بیشتر ی نیاز دارند.
  دامنه معلومات عمومی آنان نسبت به همسـال ان خود محدودتر است .
  خزانه لغات محدودتری نسبت به همسـال ان خود دارند و از دستور زبان ساده‌ای که ویِژه دانش‌آموزان کوچکتر است؛ مصرف می‌کنند.
  در خواندن و فهمیدن کتابهای درسی دچار اشکال می باشند .
  در انجام تکالیف درسی اکثرا ۲ تا ۳ سـال از همسـال ان خود عقب می باشند .
  اکثرا ً گاهي معلمان بدون دقت به محدودیت تواناییهای ذهنی ایـن گروه از دانش‌آموزان آنان را سرزنش با دیگـر ان مقایسه می‌کنند و چنین برخوردهایی موجبات شکست و دل‌زدگی بیشتر آنان را نسبت به تحصیل فراهم می‌سازد؛ معمولا ً یأس و ناامیدی ناشی از شکست در مدرسه؛ اعتماد و اطمینان به را کم شدن می‌دهد و چنین القا می‌کند که من به درد هیچ کاری نمی‌خورم.
  درحالی که معلم آگاه و دانا می بایست در برخورد با چنین دانش‌آموزانی محدودیت‌های ذهنی آنان را در نظـر بگیرد چنانچه ً تشخیص می‌دهد که ایـن گروه توانایی درک مفهوم ها پیچیده درسی را ندارند آنان را به بهره‌مندی از روش حرفه‌ای یا کشاورزی تشویق نماید ؛ تا بتوانند متناسب با توانایی‌ها نیازهای خود؛ شغل آینده خویش را پایه‌ریزی کنند.
  جهت ساخته یک برنامـه ویِژه
  سایت کودکان

  دیرآموز خوبتر است مشابه الگوی زیر عمل شود:‌
  زمینه‌یابی و بررسی نمرات گروه‌های سنی ۱ تا ۵ سـال مختص کودکانی که نمرات هوشی آنان ۲ سـال یا بیشتر از میزان معدل پایین‌تر بوده است .
  از معلمانی که قبلاً با چنین کودکانی سروکار داشته‌اند مصرف کـرده تا توصیه ‌های ضروری ارائه شود.
  یک نقد دقیق از سلامت کوچولو و تاریخچه اجتماعی او ضروری است تا معین شود دلایل آشکاری که در عقب‌ماندگی او نقش دارند؛ چیست؟
  آزمون‌های هوشی گروهی می‌تواند یاری بزرگی باشد.
  چنانچه عقب‌‌ماندگی مربوط به عوامل حس ی هیجانی باشد؛ یک مطالعه کامل بوسیله روانپزشک و یا روانشناس که واجد شرایط ضروری است ضرورت دارد. محتویات ایـن تحقيق عبـار تنداز: آزمون هوشی انفرادی؛ آزمون عملی؛ آزمون بالندگی (مهارتهای) اجتماعی و شخصی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی.
  کودکان دیرآموز معمولا اس‌های ویژه‌
  یک کلاس ویِژه کودک ایـن وضعیت را داراست تا وی در محیطی که به میزان سطح خودش است؛ پیشرفت نماید و به میزان سطح درک و فهم خودش با او کار شود. کلاس ویِژه جایی است که در آن تعداد دانش‌آموزان کمتری نسبت به بقیه کلاس‌ها وجود دارد تلاش معلم بیشتر است .
  برای ایـن که آموزگار از عهده ایـن کلاس ایـن تکلیف برآید؛ مستلزم ایـن است که معلم دارای شخصیت ی متناسب با ویژگیها ایـن کودکان باشد. ایـن آموزگار باید صبر و شکیبایی بی‌پایان؛ مهربانی؛ بینش و یک عشق ذاتی فطری جهت کودکان؛ روحیه تلاش و خستگی‌ناپذیر و آدم ‌رفیق ها ه داشته باشد.
  آموزگار بایستی تخصص ضروری را در زمینه‌های مربوط داشته باشد؛ از عبارت :
  دانش و آبرخي به میزان کافی.
  توانایی کمک با دقت به تطابق شخصی سازگاری او.
  آشنایی با آزمون‌های مفرق موارد استفاده از آن‌ها در ارزیابی کودک.
  دانستن برنامـه برنامـه ‌ریزی‌های درسی.
  دانستن تکنیک‌های روش ی مواد درسی.
  دانستن ادبیات حرفه‌ای.
  برقراری رابطه مناسب و مطلوب با کودکان خانواده‌های آنان.
  کودکان دیرآموز اصولا اس‌های عادی‌
  البته اگر چه جهت کودکان عقب‌مانده مصرف از کلاسهای ویِژه ایده‌آل است ولی همیشه ایـن امر امکان‌پذیر نیست. بعضی وقتها اوقات بچه عقب‌مانده و یا بچه دیرآموز در کلاس عادی جا داده می‌شود و زیرنظـر معلمی قرار می‌گیرد که کار ی درمورد تدریس ایـن کودکان نداشته است .
  زمانی بنابر هر دلیل ی ایـن عمل انجام شود؛ معلم می بایست درباره ایـن بچه با روانشناس یا مشاور مدرسه گفتگو نمایـد تا بتواند ایـن کودکان را خوب تحت آموزش قرار دهد.
  در هر کلاس که ۳۰ تا ۴۰ دانش‌آموز دارد؛ به طور معدل ۱ تا ۴ دانش‌آموز با ویژگی‌های گفته شده وجود دارد معلم بایستی اصول با اهمیت کار با ایـن کودکان را بداند که عبـار ت است از:
  معلم می بایست ویژگیها فردی کوچولو را در نظـر بگیرد.
  معلم بایستی اصولا اس به کوچولو یاری نماید تا درحد و سطح خودش آموزش ببیند.
  مطالب درسی بایستی بیشتر تکرار شود و مدت یادگیری و آموزش درس جدید با فاصله بیشتر پروگرام ‌ریزی شود. مدتی که طول می‌کشد تا بچه دیرآموز همـان ند بچه عادی سـال درسی را به انتها برساند؛ یک سـال و نیم است .
  بچه دیرآموز احتیاج به انگیزه جهت تست (مشق تکالیف) دارد. ولی تمام ایـن روشهای انگیزشی به نوع نیستند آموزگار می بایست نبوغ خاصی برای آموزش به کوچولو به کار بندد.
  آموزگار جهت تدریس از موارد عینی محسوس یاری بطلبد تا بتواند موقعیت روش ی محسوسی را برای او فراهم نماید .
  کودک دیرآموز جهت رسیدن به ایده‌آل‌های آموزش ی نیاز به تحسین تشویق دارد. از قبیل: جوایز متفرقه؛ ستاره روی دفتر؛ یک اسباب‌بازی؛ نوشتن نامش با گچ رنگی خلاصه تحریک کردن علاقه‌اش.
  آموزگار می بایست به کوچولو کمک نماید تا به کار هایش به عنوان چیز ارزشمند بنگرد هر کار تلاش کوچولو در رابطه با مساله تدریس از جانب معلم مورد احترام قرار گیرد.
  داشتن ظاهر مناسب به کوچولو کمک می‌کند تا خوب مورد پذیرش در جامعه باشد.‌
  از ایـن کودکان باید برنامـه ‌ها هدف‌های کوچکتری را انتظار داشته باشیم.
 • سلمانی
  سلمانی
  شنبه 12 تیر 1395 - 16:46
  سلام اینکه کودک دیر به حرف بیاد و نتونه مثل هم نوعاش کلمات رو ادا کنه و یا نسبت به بقیه نتونه رنگارو تشخیص بده و اعداد رو بشمره دیر آموزی محسوب میشه؟ ضمنا این کودک شیطنت های زیادی دارد و گاهی اوقات به اطرافش بی توجه است آیا این عدم تمرکز به دلیل بیش فعالی است یا دیر آموزی؟
  ______________________________________________________________
  فروشگاه ساز سبد خرید با سئوی فوق العاده