Loading... • somayye
  somayye
  سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 - 03:14

  اهمیت و ضرورت نقاشی درکودکان کم توان ذهنی (332 بازدید)


  اهمیت و ضرورت نقاشی درکودکان کم توان ذهنی

  هنردرمانی :
  کودکان عقب ماندهی ذهنی گروهی از کودکان استثنایی هستند. کودکانی با اختلال هیجانی و رفتاری. ویژگیهای منحصربه فردی که اینگونه کودکان ویژه دارند، به شیوه های متعددی ازجمله رفتاری، هیجانی و تحصیلی نمایان می شوند. این کودکان مهارتهای سازگارانه و نیز سازش نایافته ای را نیز مورد استفاده قرار می دهند
  fingerpaint-1.jpg
  چون این گروه از افراد نمایانگر گروهی از افراد بسیار متفاوت و چالش برانگیز هستند، بنابراین منطقی به نظر می رسد. روشهایی که برای کمک به اینگونه کودکان مورد استفاده قرار می گیرند نیز متنوع و ویژه باشند. یکی از رویکردهای درمانی که بطور فزاینده ای گسترش پیدا کرده، هنردرمانی است
  .
  بررسیها نشان می دهد که کاربرد هنردرمانی به عنوان یک الگوی درمانی بویژه گروه درمانی احتمالاً می تواند به این کودکان کمک کند تا به شیوه های مناسب خود را بیان کنند. هنردرمانی به عنوان یک حرفه اولین بار در آمریکا درنوشته مارگارت نامبورک (مادر هنردرمانی) تعریف شده است
  .
  وی پس از سالها تجربه بعنوان مسئول و آموزگار هنر درمدرسه ی والدن پی برد که بیان آزاد هنر کودکان معرف نوعی کلام نمادین است. و نتیجه گیری کرد که بیان خودانگیختهی هنر می تواند اساس معالجه های روان درمانی باشد. منظور از هنردرمانی پرورش یک هنرمند نیست، بلکه ارائه یک فرصت به فرد است تا از راه وسایل گوناگون مانند: رنگها، خمیر مجسمه سازی و احساسات عواطف، نیازها و حتی دانسته های خود را به نحوی که مایل است، بیان کند
  .
  یکی از ویژگیهای مشترک درمیان بسیاری ازکودکان کم توان ذهنی، اختلال در تواناییهای ارتباطی است. به همین دلیل محققین براهمیت ادغام هنردرمانی در ارکانهای عادی به دلیل کارائی این روش بعنوان کاتالیزور یا جایگزینی برای گفتگوی درمانی تأکید نموده اند
  .
  هنردرمانی به اینگونه کودکان اجازه می دهد تا هیجانات خود را بوسیلهی یک واسطه بیان کنند که باعث افزایش سازگاری و عزت نفس آنها نیز می شود. این روش همچنین باعث افزایش قابل توجه سطح تحریک کسانی هم می شود که دراغلب موارد منزوی و بی انگیزه بوده اند
  .
  ارزش درمانی روش هنردرمانی برای افراد مبتلا به ناتوانی های شدید و پیچیده به آرامش و کنترل فشار روانی از راه هنر بستگی دارد. کودکان با اختلالات هیجانی نیز ممکن است از روش هنردرمانی سود جویند، اختلال هیجانی ممکن است شامل افسردگی دوران کودکی، پرخاشگری، اضطراب و پائین بودن عزت نفس باشد. تمامی مسائل ممکن است به احساس تنهایی در کودک منجر شوند. از این گذشته هنردرمانی به کودک اجازه می دهد تا رفتارهای منفی را بسوی یک تعادل مثبت هدایت کند
  fingerpaint-2.jpg
  بطورکلی هنر
  :
  ۱
  ـ باعث رشد مهارتهای کودک برای ابراز عقاید و احساسات به دیگران می شود
  .
  ۲
  ـ می توان فرصتی را برای کودک فراهم کند تا بوسیله آنچه پدید می آورد به بیان خویشتن بپردازد
  .
  ۳
  ـ ازآنجا که هیچ ۥدرست و یا ناۥدرستی دربارهی آنچه پدید آمده وجود ندارد، هنر می تواند برای فرد منشاء کسب موفقیت شود
  منبع : رنگ انگشتی
  سایت من