Loading... • Elnaz
  Elnaz
  یکشنبه 7 خرداد 1391 - 17:48

  کودک شما در 14 ماهگی (1473 بازدید)

  کودک شما- 14 ماهگی
  font_decrease.gif font_reset.gif font_increase.gif
  Nonahaalaan_media_1284609691.jpg
  رشد فیزیکی:
  - به خوبی میتواند راه برود.
  - با کمک میتواند از پله ها بالا رود.
  - برای پایین آمدن پله ها به صورت عقبکی پایین می آید.
  - می تواند در حال ایستادن خم شود.
  رشد ذهنی:
  - زمان بیشتری را به نگاه کردن اشیاء می پردازد.
  - از بازی کردن با سایرین غیر از شما نیز لذت می برد .
  - دوست دارد از خود صداهای گوناگون در آورد.
  - کلمات جدید یاد می گیرد.
  - برای اینکه حرفهای او را متوجه شوید تلاش زیاد میکند.
  - از رقصیدن لذت می برد.
  رشد احساسی:
  - دوست ندارد تنها باشد.
  - ممکن است از تاریکی بترسد.
  - ممکن است برای نشان دادن قدرتش جیغ بزند.
  اسباب بازی های مناسب سن کودک:
  - اسباب بازی هایی که می تواند سوارشان شود . مانند اسب بازی یا سه چرخه.
  - اسباب بازی هایی که می تواند آنها را هل دهد.
  - کتاب
  - توپ
  - عروسک
  - بلوک های خانه سازی
  - مداد شمعی و کاغذ
  - ماشین یا کامیونهای بزرگ
  - ست چای خوری و ظروف اسباب بازی
  - اسباب بازی هایی که می تواند از آنها بالا رود مانند فریمهای چوبی یا فلزی در پارک
  - اسباب بازی هایی که می تواند داخل هم یا روی هم قرارشان دهد.
 • کارتونک
  کارتونک
  شنبه 1 مهر 1391 - 21:26
  سایت من تولید کارتون با حضور خود کودک درون کارتون