Loading... • lemo
  lemo
  چهارشنبه 4 مهر 1397 - 15:50

  13 ترفند برای شیک پوش شدن به گفته ی بزرگترین طراحان لباس (215 بازدید)

  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 15.0pt; margin-right: 0in;
  margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in; text-align: right; line-height: normal;
  mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">بدون اینکه به اتاق پرو بروید بفهمید که آیا این شلوار جین مناسب و
  اندازه شماست یا خیر
  <span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;" dir="LTR">.

  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
  mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">برای اینکه از هوشتان استفاده کنید
  آماده اید؟ طبق گفته ی "لورن ادل استاین" طراح لباس برای اینکه بفهمید
  یک شلوار جین اندازه شماست یا نه
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: #555555;" lang="AR-SA">تنها کافی است تا کمر شلوار را دور گردنتان بپیچید
  <span style="font-size: 10.0pt;
  font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">!
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family:
  'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">اگر دو انتهای
  کمر شلوار بدون اینکه کشیده شود و یا روی هم قرار بگیرد بهم رسیدند یعنی شلوار
  اندازه ی شماست! استفاده از ترفند اندازه گیری گردن تنها چیزی بود که قبول نداشتم
  اما واقعا درست است
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">.
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 15.0pt; margin-right: 0in;
  margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in; text-align: right; line-height: normal;
  mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">تنها با رعایت 3 نکته باعث شوید شیک پوش و عالی به نظر
  برسید
  <span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;" dir="LTR">.

  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
  mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">آیا از ترفندهای پیچیده و سختی که
  به نظر می رسد فقط بازیگران و مدل ها می توانند انجام دهند، متنفرید؟ تنها با
  رعایت 3 نکته می توانید کاری کنید که هر تیپی که می زنید عالی به نظر برسد. طبق
  نظر "هیدی نظرالدین" این 3 ترفند عبارتند از: صورتی که یک عینک آفتابی
  کلاسیک ( ترجیحا مشکی) زده باشد، یک کیف چرم ساده ی بسیار شیک و چشمگیر، و یک جفت
  کفش شیک که به راحتی بتوانید با آن راه بروید
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
  mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
  color: #555555;" dir="LTR">.
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 15.0pt; margin-right: 0in;
  margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in; text-align: right; line-height: normal;
  mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">اول رژ لب با رنگ های روشن و زیورآلات را امتحان کنید
  <span style="font-size: 22.5pt;
  font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;" dir="LTR">.

  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
  mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">هر کسی می تواند تقلید کند و یا از
  رنگ های روشن استفاده کند. اما اگر می خواهید خاص باشید قبل از اینکه لباس بپوشید
  زیورآلات مخصوصا زیورآلات رزینی خود را بندازید، به جای اینکه یک بلوز لیمویی رنگ
  روشن بپوشید می توانید یک مچ بند یا دست بند یا حتی رژ لب بزنید و بعد لباستان را
  انتخاب کنید
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">.
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 15.0pt; margin-right: 0in;
  margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in; text-align: right; line-height: normal;
  mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">شال یک گاو چران می تواند جاگزین جواهرات سنتی شود
  <span style="font-size: 22.5pt;
  font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;" dir="LTR">.

  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
  mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">در زمستان و پاییز می توانید به جای
  جواهرات از دستمال گردن استفاده کنید. به گفته ی "ادلاستین" استفاده از
  دستمال گردن جذاب و چشمگیر است و اما اگر می خواهید خاص تر باشید از دستمال گردن
  هایی با طرح قدیمی استفاده کنید
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">."
  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 15.0pt; margin-right: 0in;
  margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in; text-align: right; line-height: normal;
  mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">یک دستمال سر ساده را با انداختن گوشواره زیبا کنید
  <span style="font-size: 22.5pt;
  font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;" dir="LTR">.

  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
  mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">به گفته ی "راولا" یگ جفت
  گوشواره ی طلا با طرح
  قدیمی را با یک دستمال گردن یا دستمال سر ساده و سبک استفاده کنید که واقعا با
  شکوه و جذاب است
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">."
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 15.0pt; margin-right: 0in;
  margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in; text-align: right; line-height: normal;
  mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">از کفش هایتان
  بهترین استفاده را بکنید
  <span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;" dir="LTR">.

  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
  mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">آیا یک جفت کفش می خواهید که کل طول
  سال همان را بپوشید؟ جایی که می روید برایتان مهم نیست؟ "ادلاستین" می
  گوید داشتن یک جفت کفش نوک تیز مشکی ضروری است. چرا که این کفش ها مناسب هر فصلی
  هستند و با هر چیزی ست می شوند
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">.
  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL">[size= 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;
  mso-no-proof: yes;" dir="LTR"><strong style="color: #000000; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px]<span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">برای اینکه بهتر دیده شوید از یک کمربند چرم طبیعی مردانه استفاده[/size][/b]
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 15.0pt; margin-right: 0in;
  margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in; text-align: right; line-height: normal;
  mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">کنید
  <span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;" dir="LTR">.

  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
  mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">به گفته ی "راولا" اضافه
  کردن یک طرح، آرایش، بعضی جزئیات مثل یک کمربند چرم طبیعی مردانه خوش رنگ سریع
  ترین راهی است که باعث می شود لباس ها بهتر با هم ست شوند و شیک پوش تر دیده شوید
  <span style="font-size: 10.0pt;
  font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">.
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 15.0pt; margin-right: 0in;
  margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in; text-align: right; line-height: normal;
  mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">کیفتان را از نو بسازید
  <span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
  mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
  color: black;" dir="LTR">.

  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
  mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">اگر می خواهید ظاهر کیف مورد علاقه تان را که کمی از
  آن خسته شده اید را تغییر دهید، طراح مد و لباس جیوانچی پیشنهاد می دهد که از یک
  دستمال گردن یا روسری استفاده کنید، مخصوصا اگر کیف شما دسته های بلندی دارد
  <span style="font-size: 10.0pt;
  font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">.
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 15.0pt; margin-right: 0in;
  margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in; text-align: right; line-height: normal;
  mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">راهی برای اینکه خرید های اینترنتی خوبی داشته باشید: استفاده از متر
  <span style="font-size: 22.5pt;
  font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;" dir="LTR">.

  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
  mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">علاوه بر اینکه باید سایزتان را
  بدانید باید اندازه های خودتان را هم بدانید. من یکی از طرفداران پروپا قرص خرید
  اینترنتی هستم اما متوجه شده ام که سایزها در مارک ها و برند های مختلف
  متفاوت است بنابراین
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: #555555;" lang="AR-SA">ا
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family:
  'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">ندازه عرض شونه،
  سینه، کمر، دور ران و قد تان را اندازه بگیرید
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
  mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
  color: #555555;" dir="LTR">.
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 15.0pt; margin-right: 0in;
  margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in; text-align: right; line-height: normal;
  mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">دل موی ساده بیشتر می تواند تاثیر گذار باشد
  <span style="font-size: 22.5pt;
  font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;" dir="LTR">.

  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
  mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">استفاده از سایت پینترست برای مدل
  مو بسیار خوب است حتی اگر خیلی در این کار ماهر نیستید. پیشنهاد می شود که : ترفند
  های مدرن و باحال مثل بافتن مو را امتحان کنید چون باعث می شود موهایتان فانتزی به
  نظر برسد و به نظر اطرافیانتان می رسد که بیشتر وقت صرف درست کردن موهایتان کرده
  اید
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">.
  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
  mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">اگر می خواهید الگوبرداری کنید از
  این 2 قانون استفاده کنید
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">.
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: #555555;" lang="AR-SA">اگر نگران این هستید که دارید تقلید می کنید از راهنمای "راولا"
  استفاده کنید: دو رنگ برای الگو برداری کافی است سومی را اضافه نکنید
  <span style="font-size: 10.0pt;
  font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">.
  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL">[size= 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;
  mso-no-proof: yes;" dir="LTR"><strong style="color: #000000; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px]<span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">لازم نیست تا در کمد لباستان انبوهی از لباس های طراحان مختلف داشته[/size][/b]
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 15.0pt; margin-right: 0in;
  margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in; text-align: right; line-height: normal;
  mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">باشید تا خوشتیپ به نظر برسید
  <span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;" dir="LTR">.

  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
  mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">به گفته ی "نظرالدین"
  واقعا هر خانمی در کمدش فقط به 20 لباس اصلی برای پوشیدن نیاز دارد. یک شلوار
  پارچه ایی مشکی ، یک ژاکت آبی، یک شال کشمیری برای دور گردن که بهتر است به رنگ
  جواهراتتان باشد، و....) علاوه بر این 20 لباس می توانید لباس های ارزان قیمتی به
  کمد لباستان اضافه کنید
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">.
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 15.0pt; margin-right: 0in;
  margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0in; text-align: right; line-height: normal;
  mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family:
  Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana;
  color: black;" lang="AR-SA">از زیورآلات
  رزینی استفاده کنید تا آراسته تر بنظر برسید
  <span style="font-size: 22.5pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';
  mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
  color: black;" dir="LTR">.

  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
  mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
  mso-hansi-font-family: Verdana; color: #555555;" lang="AR-SA">می توانید با یک شلوار جین و تیشرت هرجایی که دوست
  دارید بروید( حتی سرکار) البته اگر از زیورآلات رزینی هم استفاده کنید. به گفته ی
  "میشل کامب" سعی کنید از یک گردنبند، دستبند، یا حتی گوشواره استفاده
  کنید
  <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555;" dir="LTR">.
  <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-bottom: 12.0pt;
  text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL">[size= 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family:
  'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555]
  https://brandestan.com[/size]
  <p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi:
  embed;" dir="RTL">
  سایت من برای خرید دستگاه تصفیه آب و اموزش نحوه تصفیه آب به سایت http://tasfiyeiran.com/ مراجعه کنید